Preskocit navigáciu

Odbor logistiky


Pôsobnosť odboru logistiky


1) Odbor zdravotníckeho logistického zabezpečenia a všeobecnej logistiky (ďalej len „OdZLZaVL“) je organizačná zložka, ktorá zabezpečuje:
·         metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne GŠ OS SR pre útvary a zariadenia celého rezortu v rámci RO02 v segmente liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky,
·         organizuje, metodické riadenie, plánovania a koordinovania zabezpečenia útvarov a zariadení MO SR a GŠ OS SR liekmi, v rámci RO02,  zdravotníckym materiálom a technikou,
·         plní úlohu orgánu pre plánovanie a koordináciu činnosti verejného obstarávania,
·         vykonáva činnosti súvisiace s komplexným zabezpečovaním v oblasti zásob zdravotníckeho, veterinárneho materiálu a techniky v OS SR,
·         navrhuje normy liekov a zdravotníckeho materiálu pre všetky stupne zdravotníckeho zabezpečenia v rámci OS SR,
·         pripravuje metodické pokyny a usmernenia riaditeľa – hlavného lekára v oblasti zdravotníckeho materiálu a techniky,
·         odborný technický dozor zdravotníckej techniky v OS SR,
·         logistické zabezpečenie Úradu hlavného lekára,
·         vykonáva odbornú časť kurzov:

o    zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckym materiálom v rámci OS SR,

o    zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci OS SR.

 

2) OdZLZaVL sa vnútorne člení na tieto oddelenia:

  • centrum materiálového manažmentu zdravotníckeho materiálu,
  • oddelenie riadenia tried zásob,
  • oddelenie plánovania a kontroly,
  • oddelenie služieb.

Skočiť na menu


Share