Preskocit navigáciu

ODBOR POĽNÝCH MOBILNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH JEDNOTIEK


Pôsobnosť odboru poľných mobilných zdravotníckych jednotiek:

1) Odbor poľných mobilných zdravotníckych jednotiek (ďalej len „OdPMZJ“) je organizačná zložka VeVZ na zabezpečenie poskytovania špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v prospech OS SR vykonávanej v PMZJ Role 2E, PMZJ Role 2B „A“ a PMZJ Role 2B „B“.

   OdPMZJ komplexne zabezpečuje poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti OS SR počas krízovej situácie a vojnovej situácie raneným a chorých. Pripravuje, udržiava a zvyšuje úroveň poskytovania zdravotníckej starostlivosti ako aj vševojskovú a odbornú úroveň jednotlivých príslušníkov odboru. Podieľa sa na vypracovaní podkladov pre rokovania o návrhoch Cieľov síl a zaisťuje postup ich plnenia s postupom plnenia dlhodobých plánov výstavby a rozvoja ozbrojených síl v oblasti vojenského zdravotníctva. Podieľa sa a aktívne spolupracuje na tvorbe legislatívy platnej v OS SR, tvorbe metodík hlavného lekára OS SR, skrípt a učebných pomôcok.

2) OdPMZJ sa vnútorne člení na tieto skupiny a oddelenia: 
     • poľná mobilná zdravotnícka jednotka Role 2E,
     • poľná mobilná zdravotnícka jednotka Role 2B „A“,
     • poľná mobilná zdravotnícka jednotka Role 2B „B“,
     • tím preventívnej medicíny,
     • nasaditeľný tím na zisťovanie nákaz,
     • oddelenie infekčných nákaz a toxikológie.

Skočiť na menu


Share