Preskocit navigáciu

Odbor rozvoja vojenského zdravotníctva


       Odbor rozvoja vojenského zdravotníctva (OdRoVZ) je organizačná zložka, ktorá sa podieľa na príprave legislatívnych noriem a interných predpisov OS SR v oblasti vojenského zdravotníctva v zmysle návrhov na ratifikáciu a implementáciu zdravotníckych štandardizačných dohôd NATO (MC, STANAG, AJP, AJMedP, AMedP a pod.) a zodpovedá za:

• riadenie, organizovanie a koordinovanie štandardizácie v oblasti zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia,
• ratifikáciu a implementáciu zdravotníckych štandardizačných dohôd NATO,
• vypracovanie návrhov a odporúčaní pre rozhodnutia veliteľa vojenského zdravotníctva –  hlavného lekára súvisiacich so smerovaním, rozvojom spôsobilostí a tvorby štruktúr zdravotníckych jednotiek OS SR,
• koordináciu spracovania podkladov do dokumentov dlhodobého a strednodobého plánovania rezortu obrany v oblasti programovania zdrojov na zabezpečenie ZSC pre príslušníkov VeVZ,
• koordináciu a riadenie procesu plánovania a výstavby cieľov spôsobilostí (NATO Capability Targets) a hlavných cieľov EÚ (Headline Goals) za VeVZ,
• aplikáciu poznatkov a skúseností (Lessons Identified / Lessons Learned) v procese plánovania,
• koordináciu a realizácia opatrení súvisiacich s výstavbou vojenského zdravotníctva OS  SR.

OdRoVZ nie je štruktúrovaný do oddelení.

Skočiť na menu


Share