Preskocit navigáciu

Veliteľstvo vojenského zdravotníctva


znak ÚHL

Veliteľstvo vojenského zdravotníctva je dislokované v mestách Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Bratislava.     

budova ÚHL RK pod mrakom leto   vstupný objekt do ÚHL LM       

Veliteľstvo vojenského zdravotníctva v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje velenie, riadenie a je najvyšším koncepčným orgánom vojenského zdravotníctva v rezorte MO SR v čase mieru, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

V čele veliteľstva je veliteľ-hlavný lekár OS SR. Je najvyšším riadiacim odborným orgánom vojenského zdravotníctva v útvaroch a zariadeniach MO SR a OS SR. Odborne riadi, organizuje a koordinuje systémy vojenského zdravotníctva v útvaroch a zariadeniach    MO SR a OS SR s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni.    V súčasnosti je veliteľom brigadny generál MUDr. Roman JANTOŠ. Funkciu vykonáva od 15.10.2020.

Veliteľstvo prešlo poslednou reorganizáciou   k 1.7.2022 a vnútorne sa člení na tieto základné organizačné zložky:

 • velenie (sekretariát, právna služba),
 • štáb (oddelenie vnútorného riadenia, oddelenie personálneho manažmentu, oddelenie BOI a KIS a oddelenie finančno-ekonomického zabezpečenia),
 • odbor riadenia vojenského zdravotníctva a zdravotníckych analýz,
 • odbor plánovania a výcviku,
 • odbor logistiky,
 • odbor rozvoja vojenského zdravotníctva,
 • odbor veterinárnej podpory,
 • OP práporu logistiky vojenského zdravotníctva,
 • odbor poľných mobilných zdravotníckych jednotiek,
 • odbor špecializovaných zdravotníckych činnosti a vzdelávania. 

Veliteľstvo vojenského zdravotníctva vzniklo 1.7.2022 ako nástupnícka organizácia reorganizáciou Úradu hlavného lekára Ružomberok.

Úradu bol priamo podriadený útvar, Vojenská nemocnica Ružomberok. Najviac pracovísk mal dislokovaných v Liptovskom Mikuláši. Tento útvar bol reorganizovaný ku dňu 1.6.2009 na novú organizačnú štruktúru pre vytvorenie dvoch ľahko nasaditeľných chirurgických tímov v súlade s plnením Cieľa síl EG 4240.

Úrad sa vnútorne členil na tieto základné organizačné zložky:

 • riaditeľstvo (sekretariát, pracovisko administratívnej bezpečnosti, pracovisko personálneho manažmentu),
 • odbor rozvoja spôsobilostí a legislatívy vojenského zdravotníctva,
 • odbor zabezpečenia zdravotníckych operácií a plánovania,
 • odbor riadenia vojenského zdravotníctva,
 • odbor zdravotníckej podpory,
 • centrum materiálového manažmentu zdravotníckeho materiálu.

História:

I cez veľké reorganizačné zmeny sa vojenské zdravotníctvo môže popýšiť novodobou históriou a úspechmi v zahraničných misiách. Historicky prvým náčelníkom bol na Zdravotníckej správe Veliteľstva Armády SR v dobe od 1.1.1993 do 31.8.1994 a na Zdravotníckej správe Generálneho štábu Armády SR v dobe od 1.9.1994 do 31.12.1999 plk. MUDr. Stanislav PIROŠÍK.

Na Ministerstve obrany SR v dobe od 1.1.1993 do 31.12.1993 nebol vytvorený žiadny zdravotnícky prvok.

V dobe od 1.1.1994 do 31.8.1994 bol na MO SR vytvorený Zdravotnícky odbor SEĽUZ (sekcia ľudských zdrojov) a jeho riaditeľom bol ustanovený plk. MUDr. Stanislav PIROŠÍK. V dobe od 1.9.1994 do 31.1.1995 opäť nebol na MO SR vytvorený žiadny zdravotnícky prvok.

V dobe od 1.2.1995 do 28.2.1999 bol na MO SR vytvorený Odbor zdravotníckej a psycho-logickej starostlivosti Sekcie rozvoja a zabezpečenia ľudských zdrojov a jeho riaditeľom bol ustanovený plk.  MUDr. Juraj MITURA.

V dobe od 1.3.1999 do 31.12.1999 bolo na MO SR vytvorené Oddelenie telovýchovy
a zdravotníctva Odboru výkonu štátnej správy ÚMO SR
a jeho vedúcim bol ustanovený
plk. MUDr. Ján KUPČO.

Historicky druhým veliteľom (náčelníkom) vo vojenskom zdravotníctve bol na Štábe vojenského zdravotníctva GŠ Armády SR v dobe od 1.1.2000 do 31.9.2001 a na Odbore riadenia vojenského zdravotníctva SÚMO SR v dobe od 1.10.2001 do 31.7.2004 genmjr.  MUDr. Igor ČOMBOR.

Historicky ďalším veliteľom (riaditeľom) bol na Úrade vojenského zdravotníctva MO SR Bratislava v dobe od 1.8.2004 do 30.6.2006 a na Veliteľstve vojenského zdravotníctva Ružomberok GŠ OS SR v dobe od 1.7.2006 do 31.12.2007 plk.  MUDr. Richard KOZÁR, MPH.

plk. v.v. MUDr. Stanislav PIROŠÍK genmjr. v.v. MUDr. Igor ČOMBOR plk. v.v. MUDr. Richard KOZÁR, MPH.

 

brig. gen. MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH

brig. gen. v. v. MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH

Skočiť na menu


Share