Preskocit navigáciu

Odbor plánovania a výcviku


       Odbor plánovania a výcviku je organizačná zložka VeVZ, ktorá plní úlohy v oblasti prípravy, plánovania a riadenia operácii, spracovania operačných plánov v pôsobnosti VeVZ. Ďalej plní úlohy plánovania a vykonávania výcviku príslušníkov VeVZ a plánovania a zabezpečenia cvičení na národnej a medzinárodnej úrovni.

Odbor plánovania a výcviku riadi a koordinuje zdravotnícke operácie v súčinnosti s vyčlenenými jednotkami OS SR a VeVZ. Podieľa sa na príprave základných dokumentov, koordinuje a riadi proces uvádzania VeVZ do pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnenia opatrení na ochranu síl, koordinuje spracovávanie hlásení hodnotenia operačnej pripravenosti VeVZ. Zabezpečuje vševojskovú aj veliteľskú prípravu príslušníkov VeVZ a odbornú podporu plánovania a synchronizácie úsilia pri zabezpečení cvičení.

Odbor plánovania a výcviku sa vnútorne člení na:
   - Operačné oddelenie.
   - Oddelenie výcviku a cvičení.

Skočiť na menu


Share