Preskocit navigáciu

Odbor plánovania a výcviku


Pôsobnosť odboru plánovania a výcviku

    1) Organizačný odbor je organizačná zložka na zabezpečenie riadenia a koordinácie komplexu úloh zabezpečenia zdravotníckych operácií, plánovania, organizovania zdravotníckeho zabezpečenia  OS SR a v oblasti  riadenia a plnenia úloh BOI a KIS. Podieľa sa na riadení vojenských zdravotníckych zariadení pre potreby zdravotníckeho zabezpečenia OS SR.

    2)  Odborne riadi a usmerňuje výkon dozornej a strážnej služby.

    3)  Organizačný odbor sa vnútorne člení na:
a)     organizačné oddelenie,
b)     operačné oddelenie,
c)      skupinu komunikačných a informačných systémov,
d)     skupinu dozornej a strážnej služby v Liptovskom Mikuláši,
e)     skupinu dozornej a strážnej služby  v Ružomberku.

Skočiť na menu


Share