Preskocit navigáciu

Odbor špec. zdrav. činností a vzdelávania


1) Odbor špecializovaných zdravotníckych činností a vzdelávania (Vojenská nemocnica) (ďalej len „OdŠZČaV“) je organizačná zložka VeVZ. OdŠZČaV vykonáva špecializované psychologické vyšetrenia špecialistov rôznych vojenských odbornosti, tiež prvostupňové posudzovanie zdravotného stavu PrV z hľadiska zdravotnej spôsobilosti vykonávať služobný pomer ako aj odber a uloženie biologického materiálu za účelom identifikácie osôb (Oddelenie špeciálnej identifikácie a databázy). V neposlednom rade vykonáva odbornú zdravotnícku prípravu príslušníkov OS SR a komplexnú odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov OS SR so zameraním na špecifické podmienky vojenských odborností.

2)  OdŠZČaV sa vnútorne člení na tieto skupiny a oddelenia:
• oddelenie zdravotníckeho prieskumu a diagnostiky vysoko nebezpečných nákaz,
• oddelenie špeciálnej identifikácie a databázy,
• oddelenie výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy,
• oddelenie posudkových a psychologických činností,
• domov sociálnych služieb. 
 

Skočiť na menu


Share