Preskocit navigáciu

Odbor špec. zdrav. činností a vzdelávania


Pôsobnosť odboru špec. zdrav. činností a vzdelávania

 

 1) Odbor špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku (Vojenská nemocnica) (ďalej len „OdŠZČaV“) je organizačná zložka ÚHL na zabezpečenie a poskytovanie špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v prospech OS SR vykonávanej v PMZJ ROLE 2E a PMZJ ROLE 2B. OdŠZČaV vykonáva špecializované psychologické vyšetrenia špecialistov rôznych vojenských odbornosti, tiež prvostupňové posudzovanie zdravotného stavu PrV z hľadiska zdravotnej spôsobilosti vykonávať služobný pomer ako aj odber a uloženie biologického materiálu za účelom identifikácie osôb (Oddelenie špeciálnej identifikácie a databázy). OdŠZČaV v plnom rozsahu zabezpečuje a vykonáva ochranu OS SR z hľadiska ochrany pred biologickými činiteľmi a zvlášť nebezpečnými infekčnými nákazami, potravinovú bezpečnosť a v prípade nasadenia vojsk vykonáva komplexné hygienicko-epidemiologické zabezpečenie. V neposlednom rade vykonáva odbornú zdravotnícku prípravu príslušníkov OS SR a komplexnú odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov OS SR so zameraním na špecifické podmienky vojenských odborností.


2) OdŠZČaV sa vnútorne člení na tieto skupiny a oddelenia:

  • poľná mobilná zdravotnícka jednotka ROLE 2E,
  • poľná mobilná zdravotnícka jednotka ROLE 2B,
  • oddelenie zdravotníckeho prieskumu a diagnostiky vysoko nebezpečných nákaz,
  • oddelenie špeciálnej identifikácie a databázy,
  • oddelenie výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy,
  • skupina posudkových a psychologických činností.

Skočiť na menu


Share